Kvinnor stöttar kvinnor och barn

Kvinnojouren Stöttan är en ideell förening.
Vi är religiöst och partipolitiskt obundna.

Vi erbjuder

  • Telefonjour
  • Bemannat kontor vardagar från 8-16
  • Skyddat boende i den akuta fasen för kvinnor med eller utan barn
  • Stödjande samtal
  • Stöd i kontakt med t.ex. myndigheter och sjukvård
  • Hjälp till självhjälp
  • Anonymitet