Kvinnor stöttar kvinnor och barn

Kvinnojouren Stöttan är en ideell förening.
Vi är religiöst och partipolitiskt obundna.

Kvinnojouren Stöttan

Syfte

Arbeta för kvinnor och barns rättigheter och frigörelse och mot mäns våld mot kvinnor.

Stötta och hjälpa våldsutsatta kvinnor och deras barn utifrån begreppet hjälp till självhjälp.

Skydda våldsutsatta kvinnor och deras barn genom att erbjuda skyddat boende.

Sprida kunskap om mäns våld mot kvinnor.

Mål

  • Genomföra en studiecirkel för nya jourkvinnor med minst 8 deltagare, varav 4 nya deltagare
  • Rekrytera 2 nya jourkvinnor
  • Arrangera 4 temakvällar
  • Uppsökande verksamhet genom att hålla i 10 informationstillfällen
  • Delta i befintlig samverkansgrupp eller starta om samverkansgrupp saknas
  • 1 föreläsning/aktivitet för allmänheten

Värdegrund

Respekt för varandra och de vi möter.

Vårt arbetssätt

Möta kvinnor, tjejer och barn utifrån begreppet hjälp till självhjälp.

Ta utgångspunkt i kvinnor, tjejer och barns egna berättelser utan ifrågasättande.

Arbeta utifrån kvinnor, tjejers och barns behov och önskemål, dock inte utöver vårt uppdrag som jourkvinnor.

Agera med stödsökandes samtycke.

Bistå den stödsökande i kontakt med andra aktörer.