Kvinnor stöttar kvinnor och barn

Kvinnojouren Stöttan är en ideell förening.
Vi är religiöst och partipolitiskt obundna.

Sponsorer

Vi vill rikta ett stort tack till alla som stöttat oss med bidrag under året. Vi passar samtidigt på att önska alla en fin sommar.