Kvinnor stöttar kvinnor och barn

Kvinnojouren Stöttan är en ideell förening.
Vi är religiöst och partipolitiskt obundna.

Sponsorer

Vi vill rikta ett stort tack till alla som skänkt gåvor och bidrag till oss under 2020. Ingen nämnd, ingen glömd.